Perfil do usuário

Eyman Krieger

Resumo da Biografia

Đóng thùng gỗ, đóng kiện gỗ chuẩn ISO9001/2008 ngày nay được coi là phương tiện tuyệt vời nhất để bảo vệ hàng hóa mỗi một khi phải vận chuyển hay xuất khẩu, tránh các rủi ro với thể gặp bắt buộc trong công đoạn vận chuyển dài ngày. #ĐôngPhúTiên #PalletGỗ #ĐóngThùngGỗ #ISO9001/2008

Nâng hạ máy móc Đông Phú Tiên