Perfil do usuário

Ruben Cory

Resumo da Biografia

Sebagai perihal yang mutlak dalam hidup seluruh orang, pekerjaan sesungguhnya amat diperlukan oleh semua orang, tak terkecuali oleh mereka yang mempunyai keterbatasan. Pada penyandang disabilitas terhitung berhak memperoleh pekerjaan yang baik dan layak untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik lagi. Untuk itu, ada pekerjaan yang sesuai dengan para penyandang disabilitas bakal benar-benar diperlukan oleh mereka.

kompasiana