Kalkmann, Cheila Daiane, Centro Universitário UNIVATES, Brasil